Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan Horasan alimlerinden Çağırgan Baba anma etkinliği Giresun İli Alucra ilçesi  Fevzi Çakmak köyünde gerçekleştirildi. Alucra Fevzi Çakmak Köyü Muhtarlığı, Alucra Fevzi Çakmak Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği  Tarafından Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik,  anma komitesi Başkanı ve Eğitim Uzmanı Arif Dede başkanlığında planlanarak eğitimci Abdullah DARAMA tarafından  sunuldu. 

çağıranbaba11

30 HAZİRAN 2023 Cuma günü saat: 13.30’da Fevzi Çakmak Köyünde yapılan Çağırgan Babayı anma ve anlama programı Alucra Kaymakamı Muhammet CENGİZ, Askeri ve Mülki  Erkan,  Siyasi Parti temsilcileri, Daire müdürleri, Alucra STK  temsilcileri,  Muhtarlar, Dernek Başkanları, il içinden ve il dışından çok sayıda konukların katılımı ile gerçekleşti. 

çağıranbaba33
Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan program, Fevzi Çakmak Köyü Derneği Başkanı Abdullah ALTINOK tarafından yapılan açılış konuşması, Alucra Kaymakamımız sayın Muhammet CENGİZ’in konuşmaları, Din görevlileri Hüseyin DARAMA, Mevlüt ESGİDİR ve İshak AYSEL tarafından Kur'an-i Kerim Okunması ve dua yapılması, Araştırmacı Yazar Murat Dursun TOSUN tarafından  Çağırgan Baba'yı ve hizmetlerini tanıtım sunumu, protokol ve katılımcıların Türbe Ziyaretinde Alucra Müftüsü Adem AKÇELİK tarafından dua yapılması, Protokole ve katılımcılara  yemek ikramı ile tamamlandı.

çağıranbaba1

ÇAĞIRGAN BABA KİMDİR?
 “Asırlar öncesinden başlayarak Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden bir kandil misali bölgemizi aydınlatmış olan mana âleminin önderi ve temsilcisi Çağırgan Baba Horasan medreselerinde zahiri ve bâtınî ilimleri birlikte okumuş; fıkıh, kelam, kıraat, sebebi nüzul, hadis, Astronomi, dinler tarihi, hukuk ve tıp konularında bilgi sahibi olarak Anadolu’ya gelmiştir. 
Bir İslam müderrisi olarak aynı zamanda askeri özeliklere de sahip olarak Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.
“Kutad Kubilig”de belirtilen toplumsal mutluluğun yollarını Zıhar’da açarak bölge insanını eğitmiş, AHLAK VE ADALET olmadan İslam’ın hakkıyla yaşanamayacağını öğretmiştir. Yaşamı boyunca bir tebliğci ve çağıran olarak Hz. Mevlana misali insanları İslam’a çağırmış
davet etmiştir. Bu nedenle de mahlası “Çağırgan” olmuştur.
Kerbela zulmünün karanlığından Zeynel Abidin (r.a) ile nur tekrar doğmuş, güneş ve ay misali Musa Kazım (r.a) ve nesebinin ışığı ile Orta Asya steplerinden Anadolu’ya ve Balkanlara yönelmiştir.
“Hacı Bektaş-ı Veli”, “Geyikli Baba”, “Barak Gazi”, “Somuncu Baba”, “Taptuk Emre”, “Mevlana”, “Yunus Emre”, “Çağırgan Baba”, “Sarı Saltuk”, “Gül Baba”, “Abdal Musa”, “Emir Sultan” ve “Şeyh Edebali” gibi nice alperenler ile Anadolu’ya ve Balkanlara “Türk-İslam Medeniyeti”nin tohumları atılarak yeşertilmesi sağlanmıştır. Yukarıdaki Allah dostu alperenler “Pir-i Sultan Ahmet Yesevi”nin dergâhında yetişerek bu coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmışlardır.

çağıranbaba22

Dikkat... Bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazası; 9 ölü yüzlerce yaralı Dikkat... Bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazası; 9 ölü yüzlerce yaralı

Çağırgan Baba Hz. Peygamberin torunu olarak İslam’ın bayraktarlığını yapmış, ondan sonra gelen nesli de aynı görevi icra etmek üzere etrafa dağılarak adlarına tesis edilen zaviye vakıflarında hizmeti devam ettirmişlerdir. Bu anlamda “Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyü” seçilmiş, şanslı bir köydür. Bizlere düşen görev de bu bilinçle köyümüzde yaşamış “Ehl-i Beyt”e gereken ihtimamı göstermek Çağırgan Baba kültürünün ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır''

Editör: Murat AYDIN